Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

1.1 Als u één van onderstaande diensten bij I Feel Good afneemt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

1.2 Ik ben niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

1.3 Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u door berekend. Dit geld ook voor niet nagekomen afspraken.

1.4 Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.

 

  1. Diensten

I Feel Good biedt in haar praktijk de volgende diensten aan:

2.1 Massages

2.2 Moving Meditations

2.3 Ademcoaching

Binnen deze diensten hanteert I Feel Good afzonderlijke voorwaarden
2.1 Massages

2.1.1 Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren. Aan de hand hiervan stellen we eventueel een behandelplan op.

2.1.2 Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

2.1.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

2.1.4 Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, piepers e.d. uit te schakelen of op stil te zetten. vlak voor aanvang van de massage.

2.1.5 U kunt van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de klant ook.

2.1.6 Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

2.2 Moving Meditations

2.2.1 Deelname aan de Moving Meditations is op eigen risico. I Feel Good kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

2.2.2 Voor deelname aan de Moving Meditations is het voor de meditatiebegeleider belangrijk om te weten of er klachten zijn, welke van belang kunnen zijn voor de meditatie

2.2.3 De Moving Meditations worden op diverse locaties gegeven en afhankelijk van de locatie wordt de toegangsprijs berekend.

 

2.3 Ademcoaching

2.3.1 Ademcoaching kan zowel therapeutisch als niet-therapeutisch worden ingezet, afhankelijk van het doel van de klant.

2.3.2 Vooraf aan de ademcoaching wordt er een korte intake gehouden om het doel helder te krijgen. Desgewenst kan dit vooraf ook via de mail toegestuurd worden.

2.3.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de ademcoaching zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

2.3.4 De ademcoach is verantwoordelijk voor de veilige bedding die klant mag ervaren tijdens de ademsessie.

2.3.5 Na afloop van de ademsessie kan er desgewenst een follow-up volgen, door het aanbieden van een telefonische cq skype-coachings-sessie (tegen betaling)

 

 

3 Betaling

3.1 Betaling kan contant, via pinbetaling (met toeslag van €0,35) of via factuur.

3.2 Bij massages en/of ademcoaching wordt achteraf betaald

3.3 Bij de Moving Meditations wordt vooraf betaald.

3.4 Bedragen zijn inclusief het 21% BTW tarief.

3.5 De tarieven kunnen worden bijgesteld.

 

4 Aansprakelijkheid

4.1 Behandeling geschiedt op eigen risico. Eventuele aansprakelijkheid van de masseur is beperkt tot het bedrag, dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de masseur is gedekt.

4.2 I Feel Good is niet aangesloten bij een beroepsvereniging en derhalve zijn er geen vergoedingen mogelijk. Mocht dit een probleem zijn, dan zijn er op verzoek aparte betalingsregelingen mogelijk.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Het privacy statement is hier te vinden:

privacy_statement

GRATIS 31 Relaxende tips

Download GRATIS mijn e-book met 31 Relaxende tips en blijf op de hoogte!